sadsad x
asdasd
Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

  1. Giriş

 

İşbu internet sitesi, (bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır) Makroteknik Elektronik ve Bilişim Tic. Ltd. Şti.’ye ait olup (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) işbu SİTE’yi kullanmakla, SİTE’ye erişim sağlamakla ve SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlanmakla aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktasınız.

İşbu sözleşme Şirket Kullanım Şartları ve Koşullarını, Gizlilik ve KVKK Politikasını, Çerez Politikasını ve Sözleşmelerin Bütünlüğü maddesinde belirtildiği üzere her türlü ek sözleşmeleri ve şartları (“Sözleşmeler”) içerir. Sözleşmelerin şartlarını incelemek isterseniz, güncel ve geçerli versiyonunu internet sitemizde bulabilirsiniz.

Şirket; işbu kullanım koşulları ile birlikte SİTE’de mevcut her türlü hizmet, ürün, sözleşme ve formları gerektiği zaman değiştirme ve SİTEyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. İlgili değişiklikler, SİTE’de yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

İnternet SİTEsini kullanmaya devam etmekle, kullandığınız tarih itibariyle yürürlükte bulunan Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi yeniden teyit ve beyan etmiş sayılacaksınız.

  1. Genel Hükümler

Şirket, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Şirket'in SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI İçerikleri hariç olmak üzere, internet sitesinde bulunan tüm malzemelerin fikri mülkiyet hakları Şirket’e aittir ya da Şirket, bu malzemeleri web sitesinde kullanabilmek için bir üçüncü şahıstan geçerli bir kullanım hakkı almış bulunmaktadır. Şirket, internet sitesinde kullandığı tüm ticari markalar, hizmet işaretleri, grafikler ve logoların da sahibidir ya da bunları kullanmak için geçerli bir kullanım hakkı almış bulunmaktadır. Açıkça aksi ifade edilmedikçe, bu internet SİTEsinin hiçbir bölümü herhangi bir şekilde ve yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, ilân edilemez, iletilemez veya dağıtılamaz.

Şirket hizmetlerini, Şirket bilgilerini ve Şirket’in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satma, işleme, paylaşma, dağıtma, sergileme veya başkasının Şirket’in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin verme hakkınız bulunmamaktadır.  Şirket  internet sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişiler (“KULLANICI”) veya internet sitesine başvuru formunu doldurarak Şirket tarafından sunulan Üyelikleri onaylayan kişiler (“ÜYE”), SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş- çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Şirket sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Şirket sorumlu değildir.

İşbu internet sitesi üzerinden indirdiğiniz yazılımları ya da uygulamalar da dâhil diğer dijital içerikleri (“ÜRÜNLER”) size ait olmadığını ve Şirket’in bu ÜRÜNLER’in mülkiyetini size devretmediğini kabul ve beyan ediyorsunuz. İnternet sitesinden indirilen ÜRÜNLER’in mülkiyet hakkını ve bunlarla ilgili tüm fikri mülkiyet haklarını Şirket tamamen kendi yeddinde saklı tutmaktadır. ÜRÜNLER’i tekrar dağıtıma sokmanız, satmanız, kaynak koduna dönüştürmeniz, tersine mühendisliğe tâbi tutmanız, makine kodundan sembolik koda çevirmeniz ya da başka bir yolla, okunabilir bir forma indirgemeniz yasaktır.

SİTE üzerinden, Şirket 'in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet SİTE’lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Şirket, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Şirket'in, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, Şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin, Şirket yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Şirket, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Şirket ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Şirket, SİTE üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik ve KVKK Politikası" hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işbu Sözleşme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kişisel bilgileriniz, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve Gizlilik ve KVKK Politikasında sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Detaylı bilgi için Gizlilik ve KVKK Politikasını incelemenizi rica ederiz. 

 

 

 

 

  1. Bildirimler ve Mesajlar

Üyelik ile size Şirket internet sitesi içinden veya tarafımıza bildirdiğiniz iletişim kanallarından (e-mail, cep telefonu, adres vb.) bildirim ve mesaj gönderebileceğimizi kabul etmektesiniz.  Bu nedenle iletişim bilgilerinizi güncel tutmanız gerekmektedir. Şirket aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vb. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

  1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

4.1. Garanti Olmaması

Bu bölümde, Hizmetlerimizin kalitesi, güvenliği veya güvenilirliği için yasal yükümlülük sorumluluk reddi yer almaktadır.

Şirket ve bağlı şirketleri, hizmetlerin kesintisiz ve hatasız olması taahhüdü dahil olmak üzere bu hizmetlerle ilgili herhangi bir taahhüt ve garanti sunmaz ve hizmetleri (içerik ve bilgiler ile) “olduğu gibi” ve “kullanılabilir olduğu müddetçe” sağlar. Şirket ve bağlı şirketleri, yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, zımni mülkiyet teminatı, verilerin doğruluğu, belirli bir amaç için ihlal durumu, ticaret veya uygunluk dahil olma üzere zımni veya kanuni tüm garantileri reddetmektedir.

4.2. Sorumluluğun Olmaması

Size karşı sahip olduğumuz yasal yükümlülüğün sınırları vardır.

Yasaların izin verdiği ölçüde (ve Şirket işbu sözleşmeyi geçersiz kılacak yazılı farklı bir anlaşma akdetmedikçe), Şirket ve bağlı şirketleri, (ve hizmetleri sunmak için Şirket’in çalıştığı kişiler) hizmetlerle ilgili olarak size veya diğerlerine karşı dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai hasar ya da herhangi bir veri, fırsat, itibar, kâr veya gelir için (örn. Rahatsız edici veya alçaltıcı beyanlar, arızalı süre veya kayıp, kişisel bilgilerinizin veya içeriğinizin kullanımı veya bunlar üzerindeki değişiklikler) sorumlu olmayacaktır.

  1. Sözleşmenin Devri


Şirket, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE, bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.


  1. Mücbir Sebepler


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu "Kullanım Koşulları"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

   1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki


İşbu “Kullanım Koşulları”ndan [sözleşme gereği, (ihmal de dâhil) haksız fiil sonucunda, kanunlara göre veya başka sebeplerle] doğan veya bunlarla ilişkili tüm ihtilâflar, Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Şirket'in, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

8. Yürürlük ve Kabul


İşbu “Kullanım Koşulları”, Şirket tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Şirket, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Değişiklikler, sürüm numarası değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

Şartlarımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.